Gerechtsdeurwaarderskantoor Robert bestaat intussen reeds meer dan 35 jaar en kan derhalve steunen op een jarenlange ervaring. In al deze jaren is de Studie nooit blijven stilstaan maar heeft steeds een vooruitstrevende houding aangenomen.

Dit heeft ertoe geleid dat wij voor zowel een individueel dossier als voor grote aangeleverde aantallen door grote bedrijven een aanpak op maat kunnen aanbieden.

Meer over onze aanpak

Ons kantoor

Vanderkinderestraat 272
1180 Ukkel

Tel.:
+32 2 343 75 00
Fax:
+32 2 343 53 10
E-mail:
info@gdwrobert.be

Digitale uitwisseling met verzekeraars

Politieparketten kunnen voortaan digitaal informatie uitwisselen met verzekeringsfirma’s. Dat zorgt niet enkel voor sneller en meer milieuvriendelijk dossierbeheer , het levert Justitie ook een besparing op van 180 000 euro.

Oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand

Bij Wet van 19 maart 2017 werd een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand opgericht, meer bepaald de Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand van 19 maart 2017, BS 31.03.2017. Deze Wet treedt in werking op 1 mei 2017 ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017 (editie 2) van het KB van 26 april 2017 tot uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand gepubliceerd.

Financiering van de pro Deo vergoedingen.


Toon meer nieuwsberichten